Naast het maken van keuzes is het ook belangrijk om de handeling die bij de keuze hoort goed uit te kunnen voeren. Het leren in partijvormen wordt daarom afgewisseld met andere oefenvormen die het uitvoeren van handelingen beter trainbaar maken. Te denken valt hierbij aan een techniek vorm waarbij verschillende manieren van dribbelen en passeren getraind worden of een spelletje tikkertje waarbij je leert ruimtes te herkennen binnen een speelveld.